Norwegian Classroom:Survival Norwegian

Survival Norwegian (norsk)

Norwegian is a North Germanic language with around 5 million speakers mainly in Norway. There are also some speakers of Norwegian in Denmark, Sweden, Germany, the UK, Spain, Canada and the US.

 Greetings in Norwegian
English Norwegian
Hello Hei!
Good evening God kveld
Goodbye Ha det
See you later Vi ses senere
Yes Ja
No Nei
Excuse me! Unnskyld meg!
Thanks Takk!
Thanks a lot Tusen takk!
Thank you for your help Takk for hjelpen
Don’t mention it Vær så god
Ok OK
How much is it? Hva koster det?
Sorry! Unnskyld!
I don’t understand Jeg forstår ikke
I get it Jeg har forstått
I don’t know Jeg vet ikke
Forbidden Forbudt
Excuse me, where are the toilets? Unnskyld, hvor er toalettet?
Happy New Year! Godt nyttår!
Happy birthday! Gratulerer med dagen!
Happy holiday! God Jul – God påske
Congratulations! Gratulerer!
Norwegian Greetings This is a list of greetings in Norwegian. Helpful when trying to check how others are doing or feeling during different times of the day.
Hi! Hei! Good morning! God morgen!
Good afternoon! God ettermiddag! Good evening! God kveld!
Welcome! Velkommen! How are you? (friendly) Hvordan har du det?
How are you? (polite) Hvordan har du det? What’s up? (colloquial)  Hva skjer?
I’m fine, thank you! Jeg har det bra, takk! And you? (friendly) Og du?
And you? (polite) Hva med deg? Good Bra
Bad Dårlig Happy glad / lykkelig
Sad trist Thank you! Takk!
Thank you very much! Tusen takk! You’re welcome! Ingen årsak / bare hyggelig
Have a nice day! Ha en fin dag! Good night! God natt!
See you later! Ser deg senere! Have a good trip! God tur!
It was nice talking to you! Det var hyggelig å snakke med deg!
                     Some more Greetings in Norwegian
English Norwegian
Hello Hei!
Good evening God kveld
Goodbye Ha det
See you later Vi ses senere
Yes Ja
No Nei
Excuse me! Unnskyld meg!
Thanks Takk!
Thanks a lot Tusen takk!
Thank you for your help Takk for hjelpen
Don’t mention it Vær så god
Ok OK
How much is it? Hva koster det?
Sorry! Unnskyld!
I don’t understand Jeg forstår ikke
I get it Jeg har forstått
I don’t know Jeg vet ikke
Forbidden Forbudt
Excuse me, where are the toilets? Unnskyld, hvor er toalettet?
Happy New Year! Godt nyttår!
Happy birthday! Gratulerer med dagen!
Happy holiday! God Jul – God påske
Congratulations! Gratulerer!

Norwegian Colors

This is a list of colors in Norwegian. This will help you find ways to describe the colors of clothes, objects and much more.
Black svart Blue blå Brown brun Gray grå
Green grønn Orange oransje Red rød White hvit
Yellow gul Dark color mørk farge Light color lys farge Colors farger
These examples show how colors are used in Norwegian. This is a good way to demonstrate how adjectives (colors) are used with nouns and verbs.
The sky is blue himmelen er blå Your cat is white katten din er hvit
Black is his favorite color svart er favorittfargen hans Red is not his favorite color rødt er ikke favorittfargen hans
She drives a yellow car hun kjører en gul bil I have black hair jeg har svart hår

Norwegian Family

This is a list of words about family in Norwegian. You can name people such as your relatives as well as extended family this way.
Daughter datter Son sønn Sister søster Brother bror
Baby baby Child (m) barn (gutt) Child (f) barn (jente) Father far
Mother mor Husband ektemann Wife kone Cousin (m) fetter
Cousin (f) kusine Aunt tante Uncle onkel Grandfather bestefar
Grandmother bestemor Nephew nevø Niece niese Man mann
Woman kvinne Boy gutt Girl jente People folk
These examples show how family words are used in a Norwegian sentence. Very useful when socializing with other people. This can also show you how to ask questions.
What’s your brother called? hva heter broren din? How old is your sister? hvor gammel er din søster?
Where does your father work? hvor jobber din far? Your daughter is very cute din datter er veldig søt
I love my husband jeg elsker min mann This is my wife dette er min kone

Norwegian Body Parts

This is a list of body parts in Norwegian. This can enable you describe parts of the human body with ease. We focused on the main used ones.
Mouth munn Nose nese Tongue tunge Teeth tenner
Ear øre Eye øye Face ansikt Head hode
Neck nakke Arm arm Shoulder skulder Chest brystkasse / bryst
Back rygg Fingers fingre Feet føtter Hair hår
Hand hånd Heart hjerte Leg bein / fot Stomach mage
These samples show how body parts are used in Norwegian. You will learn how to use nouns (parts of the body) with adjectives and prepositions (such as the preposition “with”).
She has beautiful eyes hun har vakre øyne You hear with your ears du hører med ørene
We see with our eyes vi ser med øynene I smell with my nose jeg lukter med nesen
He feels with his hand han føler med hånden She tastes with her tongue hun smaker med tungen
 ]]>

Scroll to Top