Finnish For Survival

Survival Phrases in Finnish

Learn Finnish: Use of Everyday Greetings in Finnish Language

Learn Finnish: Use of Everyday Greetings in Finnish Language

Tervehdykset <> Greetings 

Moi! Hei! Terve! Päivää! Hyvää päivää! Huomenta! Hyvää iltaa! Hyvää yötä! Moi moi!/Hei hei! Näkemiin! Nähdään! Nähdään myöhemmin! Nähdään pian! Nähdään huomenna!Tervetuloa Kiitos Ole hyvä Ei se mitään Mitä kuuluu? Hyvää kiitos Miten menee? Hyvin/hyvin menee Hauska tutustua Hauska tavata Kiitos samoinHyvää syntymäpäivää! Hyvää Joulua! Onnea! Onneksi olkoon! Paljon onnea!
Hi! Hi! Hello! Good day! Good day! Good morning Good evening! Good night! Bye! Goodbye! See you! See you later! See you soon! See you tomorrow!Welcome Thank you You’re welcome/There you go No problem How are you? Fine thanks How’s it going? Fine / going well Nice to meet you Nice to meet you Thanks, the sameHappy Birthday! Happy Christmas Congratulations / good luck Congratulations Lot’s of luck / many congratulations

Pronominit <Pronouns

  Persoonapronominit Minä Sinä Hän Me Te He Demonstratiivipronominit Tämä Tuo  Se Nämä Nuo Ne
Personal pronouns I You He/She We You (plural) TheyDemonstrative pronouns This That It These Those They

Learn Finnish: Use of Everyday Greetings in Finnish Language

Verbi “olla” <> The Verb “to be/to have”

The verb olla means to be and to have depending on the form of the personal pronoun that precedes it. 
Minä olen Sinä olet Hän on Me olemme Te olette He ovatMinulla on Sinulla on Hänellä on Meillä on Teillä on Heillä on
I am You are He/She is We are You (pl.) are They areI have You have He/She has We have You (pl.) have They have
Here are some example sentences containing the verb olla:
Minä olen Michael. Minä olen opettaja. Kuka sinä olet? Me olemme Suomessa. Alfredo ja Olga ovat RuotsissaMinulla on kissa. Hänellä on kaksi siskoa. Sinulla on kauniit silmät. Alfredolla on tyttöystävä, Olga.
I am Michael I am a teacher. Who are you. We are in Finland. Alfredo and Olga are in Sweden.I have a cat. He has two sisters. You have beautiful eyes. Alfredo has a girlfriend, Olga.

Perusverbit <> Basic Verbs

Here are some basic verbs that are very useful to learn when you start learning Finnish. Before you learn how to conjugate these verbs, I suggest that you just try to memorise the basic forms. 
OLLAPUHUA SANOA KERTOA KESKUSTELLA ISTUA SEISOA LUKEA KIRJOITTAA NUKKUA HERÄTÄ NÄHDÄ KATSOA KUULLA KUUNNELLA OPISKELLA OPETELLA OPETTAA SIIVOTA
TO BE/TO HAVETO SPEAKTO SAYTO TELLTO DISCUSS/TO TALKTO SITTO STAND TO READ TO WRITE TO SLEEP TO WAKE UP TO SEE TO WATCH/TO LOOK TO HEAR TO LISTEN TO STUDY TO LEARN TO TEACH TO CLEAN
OSTAAMYYDÄ MAKSAA ANTAA SAADA OTTAA TUODA VIEDÄ SYÖDÄ JUODA MENNÄ LÄHTEÄ TULLA KÄVELLÄ JUOSTA HALUTA TYKÄTÄ TARVITA VALITA
TO BUYTO SELL TO PAY/TO COST TO GIVE TO RECEIVE TO TAKE (IN HAND) TO BRING TO TAKE (SOMEWHERE) TO EAT TO DRINK TO GO TO GO/TO LEAVE TO COME TO WALK TO RUN TO WANT TO LIKE TO NEED TO CHOOSE

Numerot <> Numbers

Perusluvut <> Cardinal numbers
1. Yksi 2. Kaksi 3. Kolme 4. Neljä 5. Viisi 6. Kuusi 7. Seitsemän 8. Kahdeksan 9. Yhdeksän 10 Kymmenen
11. Yksitoista 12. Kaksitoista 13. Kolmetoista 14. Neljätoista 15. Viisitoista 16. Kuusitoista 17. Seitsemäntoista 18. Kahdeksantoista 19. Yhdeksäntoista 20. Kaksikymmentä
21. Kaksikymmentäyksi 22. Kaksikymmentäkaksi 23. Kaksikymmentäkolme 24. Kaksikymmentäneljä 25. Kaksikymmentäviisi 26. Kaksikymmentäkuusi 27. Kaksikymmentäseitsemän 28. Kaksikymmentäkahdeksan 29. Kaksikymmentäyhdeksän 30. Kolmekymmentä
40. Neljäkymmentä 50. Viisikymmentä 60. Kuusikymmentä 70. Seitsemänkymmentä 80. Kahdeksankymmentä 90. Yhdeksänkymmentä 100. Sata 200. Kaksisataa 1 000. Tuhat 2 000. Kaksituhatta

Järjestysluvut <> Ordinal numbers

1st. Ensimmäinen 2nd. Toinen 3rd. Kolmas 4th. Neljäs 5th. Viides 6th. Kuudes 7th. Seitsemäs 8th. Kahdeksas 9th. Yhdeksäs 10th. Kymmenes
11th. Yhdestoista 12th. Kahdestoista 13th. Kolmastoista 14th. Neljästoista 15th. Viidestoista20th. Kahdeskymmenes 21st.  Kahdeskymmenesensimmäinen 22nd. Kahdeskymmenestoinen 23rd. Kahdeskymmeneskolmas
30th. Kolmaskymmenes 40th. Neljäskymmenes 50th. Viideskymmenes100th. Sadas 101st. Sadasensimmäinen 200th. Kahdessadas1 000th. Tuhannes 6 000th. Kuudestuhannes

Aika <> Time

In this section you will learn about time. By that I mean. telling the time, the days of the week, months, seasons etc. 
Viikonpäivät <> Days of the Week Kello

<> The Clock

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai SunnuntaiTänään Eilen Toissapäivä Huomenna Ylihuomenna Mikä päivä tänään on? Tänään on tiistai. Mikä päivä oli eilen?
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday SundayToday Yesterday The day before yesterday Tomorrow The day after tomorrow What day is it today? Today is Tuesday. What day was it yesterday?
Mitä kello on? Kello on 5. Kello on puoli 4. Kello on puoli 11. Kello on varttia vaille 2. Kello on 20 yli 7.
What’s the time? It’s 5 o’clock. It’s half past 3. It’s half past 10. It’s quarter to 2. It’s 20 past 7
Kuukaudet <> Months Vuodenajat <> Seasons
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
January February March April  May June July August September October November December
Kevät Kesä Syksy Talvi
Spring Summer Autumn / Fall Winter

Milloin? <> When?

Milloin? Koska? Mihin aikaan? Kello 6 Kello puoli 3 Kello 10 yli 5 Minä päivänä? Maanantaina Tiistaina KeskiviikkonaMissä kuussa Tammikuussa Helmikuussa MaaliskuussaMinä vuonna? Vuonna 2012 Vuonna 1478Keväällä Kesällä Syksyllä TalvellaEnsi ViimeEnsi maanantaina Viime lauantaina Ensi viikolla Viime viikolla Ensi viikonloppuna Viime viikonloppuna Ensi kuussa Viime kuussa Ensi vuonna Viime vuonna
When? When? What time? At 6 o’clock At half past 2 At 10 past 5What day? On Monday On Tuesday On WednesdayWhat month? In January In February In MarchWhat year? In the year 2012 In the year 1478In the spring In the summer In the autumn In the winterNext LastNext Monday Last Saturday Next week Last week Next weekend Last weekend Next month Last month Next year Last year
Yhdeltä Kahdelta Kolmelta Neljältä Viideltä Kuudelta Seitsemältä Kahdeksalta Yhdeksältä Kymmeneltä Yhdeltätoista KahdeltatoistaYhdeksi Kahdeksi Kolmeksi Neljäksi Viideksi Kuudeksi Seitsemäksi Kahdeksaksi Yhdeksäksi Kymmeneksi Yhdeksitoista KahdeksitoistaMaanantaiksi Tiistaiksi
At 1 At 2 At 3 At 4 At 5 At 6 At 7 At 8 At 9 At 10 At 11 At 12By 1 By 2 By 3 By 4 By 5 By 6 By 7 By 8 By 9 By 10 By 11 By 12By Monday By Tuesday
]]>

Scroll to Top