Danish Classroom-Small Talk and Expressions

Spoken Danish

Danish Conversation:
English Danish
Hello. How are you? Hej, hvordan har du det ?
Hello. I’m fine, thank you Hej, jeg har det fint, tak
Do you speak Danish? Taler du dansk ?
No, I don’t speak Danish Nej, jeg taler ikke dansk
Only a little bit En lille smule
Where do you come from? Hvor er du fra ?
What is your nationality? Hvor kommer du fra ?
I am English Jeg er englænder
And you, do you live here? Og hvad med dig, er du herfra ?
Yes, I live here Ja, jeg bor her
My name is Sarah, what’s your name? Jeg hedder Sarah, hvad hedder du ?
Julian Jeg hedder Julien
What are you doing here? Hvad laver du her ?
I am on holiday Jeg er på ferie
We are on holiday Vi er på ferie
I am on a business trip Jeg er på forretningsrejse
I work here Jeg arbejder her
We work here Vi arbejder her
Where are the good places to go out and eat? Er der nogle gode steder at spise ?
Is there a museum in the neighbourhood? Er der et museum her i nærheden?
Where could I get an internet connection? Hvor jeg jeg gå på internettet ?
 

Danish Small Talk

Hej! Hi  
Goddag Hello (formal) 
Hvordan har du det? How are you?
Hvad så? What’s up? (informal)
Farvel Good bye
God morgen Good morning
God nat Good night
Tak! Thank you
Undskyld mig Excuse me
Jeg elsker dig I love you
Essential Danish:
English Danish
Hello Goddag / Hej
Good evening Godaften
Goodbye Hej hej
See you later Vi ses senere
Yes Jo
No Nej
Excuse me! Undskyld  ?
Thanks Tak
Thanks a lot Mange tak
Thank you for your help Tak for hjœlpen
Don’t mention it Det var så lidt
Ok Okay, det er I orden
How much is it? Hvor meget koster det ?
Sorry! Undskyld
I don’t understand Jeg forstår det ikke
I get it Jeg har forstået
I don’t know Det ved jeg ikke
Forbidden Forbudt
Excuse me, where are the toilets? Undskyld, hvor finder jeg toiletterne  ?
Happy New Year! Godt nytår!
Happy birthday! Tillykke med fødselsdagen !
Happy holiday! God højtid
Congratulations! Tillykke!
English Greetings Danish Greetings:
Hi! Hej!
Good morning! God morgen!
Good evening! God aften!
Welcome! (to greet someone) Velkommen!
How are you? Hvordan har du/ de det?
I’m fine, thanks! Jeg har det fint, tak!
And you? Og dig/ dem?
Good/ So-So. Godt/ Sådan nogenlunde.
Thank you (very much)! Tak! (Mange tak!)
You’re welcome! (for “thank you”) Du/ de er velkommen!
Hey! Friend! Hej! Ven!
I missed you so much! Jeg har savnet dig/ dem så meget!
What’s new? Hvad så?
Nothing much Ikke meget.
Good night! God nat!
See you later! På gensyn!
Good bye! Farvel!
Asking for Help and Directions
I’m lost Jeg er faret vild.
Can I help you? Kan jeg hjælpe dig/ dem?
Can you help me? Kan du/ de hjælpe mig?
Where is the (bathroom/ pharmacy)? Hvor er (toilettet/ apoteket)?
Go straight! then turn left/ right! Gå lige ud. Drej derefter til venstre/ højre!
I’m looking for john. Jeg leder efter John.
One moment please! Et øjeblik!
Hold on please! (phone) Et øjeblik!
How much is this? Hvor meget koster den/ det?
Excuse me …! (to ask for something) Undskyld mig…
Excuse me! ( to pass by) Undskyld!
Come with me! Kom med mig!
Do you speak (English/ Danish)? Taler du/ de (engelsk/ dansk)?
Just a little. Kun en smule.
What’s your name? Hvad er dit/ deres navn?
My name is … Mit navn er…
Mr…/ Mrs.…/ Miss… Hr…/Fru…/Frøken…
Nice to meet you! Hyggeligt at møde dig/ dem!
You’re very kind! Du/ de er meget venlig!
Where are you from? Hvor er du/ de fra?
I’m from (the U.S/ Denmark) Jeg er fra (USA/ Danmark)
I’m (American) Jeg er amerikaner.
Where do you live? Hvor bor du/ de?
I live in (the U.S/ Danmark) Jeg bor i (USA/ Danmark)
Did you like it here? Kan du/ de lide det her?
Denmark is a wonderful country Danmark er et fantastisk land.
What do you do for a living? Hvad arbejder du/ de som?
I work as a (translator/ businessman) Jeg arbejder som en (oversætter/ forretningsmand)
I like Danish Jeg kan lide dansk.
I’ve been learning Danish for 1 month Jeg har lært dansk i en måned.
Oh! That’s good! Oh! Det er godt!
How old are you? Hvor gammel er du/ de?
I’m (twenty, thirty…) years old. Jeg er (tyve, tredive…) år gammel.
I have to go Jeg er nødt til at gå.
I will be right back! Jeg er straks tilbage!
Wish Someone Something
Good luck! Held og lykke!
Happy birthday! Tillykke med fødselsdagen!
Happy new year! Godt nytår!
Merry Christmas! Glædelig jul!
Congratulations! Tillykke!
Enjoy! (for meals…) Velbekomme!
I’d like to visit Denmark one day Jeg kunne tænke mig at besøge Danmark en dag.
Say hi to John for me Sig hej til John fra mig.
Bless you (when sneezing) Prosit!
Good night and sweet dreams! God nat og drøm sødt!
Solving a Misunderstanding
I’m Sorry! (if you don’t hear something) Undskyld!
Sorry (for a mistake) Jeg beklager.
No Problem! Intet problem!
Can You Say It Again? Kan du/ de sige det igen?
Can You Speak Slowly? Kan du/ de sige det langsomt?
Write It Down Please! Vær venlig at skrive det ned!
I Don’t Understand! Jeg forstår ikke!
I Don’t Know! Jeg ved det ikke!
I Have No Idea. Jeg har ingen anelse!
What’s That Called In Danish? Hvad hedder det på dansk?
What Does “gato” Mean In English? Hvad betyder “undsklyld” på Engelsk?
How Do You Say “Please” In Danish? Hvordan siger man “please” på dansk?
What Is This? Hvad er det?
My Danish is bad. Mit dansk er dårligt.
I need to practice my Danish Jeg har brug for at øve mit dansk.
Don’t worry! Bare rolig!
Danish Expressions and Words
Good/ Bad/ So-So. Godt/ Dårligt/ Sådan nogenlunde
Big/ Small Stor/ Lille
Today/ Now I dag/ Nu
Tomorrow/ Yesterday I morgen/ I går
Yes/ No Ja/ Nej
Here you go! (when giving something) Værsgo!
Do you like it? Kan du/ de lide den?
I really like it! Jeg kan virkelig lide den!
I’m hungry/ thirsty. Jeg er sulten/ tørstig.
In The Morning/ Evening/ At Night. Om morgenen/ om aftenen/ om natten
This/ That. Here/There Denne/dette / den/det. Her/ der
Me/ You. Him/ Her. Mig/ dig/ dem. Ham/ Hende
Really! Virkelig!
Look! Se!
Hurry up! Skynd dig/ dem!
What? Where? Hvad? Hvor?
What time is it? Hvad er klokken?
It’s 10 o’clock. 07:30pm. Klokken er 10. Klokken 7:30.
Give me this! Giv mig den/det!
I love you! Jeg elsker dig/ dem!
I feel sick. Jeg føler mig dårlig.
I need a doctor Jeg har brug for en læge.
One, Two, Three En, to, tre
Four, Five, Six Fire, fem, seks
Seven, Eight, Nine, Ten Syv, otte, ni, ti
 

THE TIME

What time is it?: Hvad er klokken? It’s ? o’clock.: Klokken er ? Today: i dag Tomorrow: i morgen Early: tidlig Monday: mandag Tuesday: tirsdag Wednesday: onsdag Thursday: torsdag Friday: fredag Saturday: lordag Sunday: sondag Numbers Zero: nul One: en Two: to Three: tre Four: fire Five: fem Six: seks Seven: syv Eight: otte Nine: ni Ten: ti

CONVERSATION 1

John and Mette meet at Mads’ party
John: Hej. Jeg hedder John. Hi. I’m John
Mette: Hej, Mette. Hi. Mette
John: Fed fest, hva’? Nice party, huh?
Mette: Ja, det er det. Yes, it is.
Hvor kender du Mads fra? How do you know Mads?
John: Vi arbejder sammen. We work together
Mette: Er du også lærer? Are you also a teacher?
John: Ja, det er jeg. Yes, I am.
Jeg arbejder som vikar her i København. I’m working as a substitute teacher here in Copenhagen.
Mette: Kommer du fra København? Are you from Copenhagen?
John: Nej, jeg er faktisk ikke dansker. No, I’m actually not a Dane.
Jeg kommer fra Namibia. I’m from Namibia.
Mette: Er det rigtigt? Really?
Hvor spændende. How exciting.
Hvor længe har du været i Danmark? How long have you been in Denmark?
John: Jeg har været her i næsten tre måneder. I’ve been here almost 3 months.
Mette: Men du taler da flot dansk! But you speak Danish very well.
John: Tak. Thanks.
Mine forældre er danskere. My parents are Danes.
Min mor bor her og min far bor i Namibia. My mother lives here, and my father lives in Namibia.
Jeg kom for at besøge min mor. I came to visit my mother.
Mette: OK. OK.
Kommer du så fra Windhoek? Are you from Windhoek, then?
John: Nej, jeg kommer fra Swakopmund. No, I’m from Swakopmund.
Det er en lille by. It’s a small town.
Hvad med dig? How about you?
Mette: Nå, jeg er bare almindelig dansker. Oh, I’m just an ordinary Dane.
Jeg er fra Aarhus, men jeg bor i København. I’m from Aarhus, but I live in Copenhagen.
John: Hvad laver du? What do you do?
Mette: Jeg er skuespiller. I’m an actress
Danish Audio Lessons
 ]]>

Scroll to Top