Swedish Vocabulary

Swedish Numbers

0 noll [nɔl:]
1 Ett [et:]
2 Två [tvo:]
3 Tre [tre:]
4 Fyra [fy:ra]
5 Fem [fem]
6 Sex [Sek:s]
7 Sju [ɧu:]
8 Åtta [ɔtta]
9 Nio [ni:ʊ]
10 Tio [ti:ʊ]
11 Elva [elva]
12 Tolv [tɔlv]
13 Tretton [trettɔn]
14 Fjorton [fju:ʈɔn]
15 Femton [femtɔn]
16 Sexton [sekstɔn]
17 Sjutton [ɧɵttɔn]
18 Arton [aʈɔn]
19 Nitton [nittɔn]
20 Tjugo [ɕʉ̟:gɔ]
21 Tjugoett [ɕʉ̟:gɔet:]
22 Tjugotvå [ɕʉ̟:gɔtvo:]
30 Trettio [trettiʊ]
40 Fyrtio [fʏʈiʊ]
50 Femtio [femtiʊ]
60 Sextio [sekstiʊ]
70 Sjuttio [ɧɵttiʊ]
71 Sjuttioett [ɧɵttiʊet:]
79 Sjuttionio [ɧɵttiʊni:ʊ]
80 Åttio [ɔttiʊ]
81 Åttioett [ɔttiʊet:]
89 Åttionio [ɔttiʊtvo]
90 Nittio [nittiʊ]
91 Nittioett [nittiʊet:]
99 Nittionio [nittiʊni ʊ]
100 Hundra [hɵndra]

Names of European Countries in Swedish

SvenskaEngelska Albanien — Albania Belgien — Belgium England — England Frankrike — France Irland — Ireland Island — Iceland Italien — Italy Kroatien — Croatia Nordirland — Northern Ireland Österrike — Austria Polen — Poland Portugal — Portugal Rumänien — Romania Ryssland — Russia Schweiz — Switzerland Slovakien — Slovakia Spanien — Spain Sverige — Sweden Tjeckien — Czech Republic Turkiet — Turkey Tyskland — Germany Ukraina — Ukraine Ungern — Hungary Wales — Wales

Body parts in Swedish

ett huvud (a head) huvudet (the head) huvuden* (heads) huvudena* (the heads)
hår (hair) håret (the hair) n/a n/a
ett öra (an ear) örat (the ear) öron (ears) öronen (the ears)
ett ansikte (a face) ansiktet (the face) ansikten (faces) ansiktena (the faces)
ett öga (an eye) ögat (the eye) ögon (eyes) ögonen (the eyes)
ett ögonbryn (an eyebrow) ögonbrynet (the eyebrow) ögonbryn(eyebrows) ögonbrynen (the eyebrows)
en näsa (a nose) näsan (the nose) näsor (noses) näsorna (the noses)
en mun (a mouth) munnen (the mouth) munnar (mouths) munnarna (the mouths)
en läpp (a lip) läppen (the lip) läppar (lips) läpparna (the lips)
en kind (a cheek) kinden (the cheek) kinder (cheeks) kinderna (the cheeks)
en hals (a neck**) halsen (the neck) halsar (necks) halsarna (the necks)
en haka (a chin) hakan (the chin) hakor (chins) hakorna (the chins)
en nacke (a nape) nacken (the nape) nackar (napes) nackarna (the napes)

Swedish Days of the week:

måndag – Monday tisdag – Tuesday onsdag – Wednesday torsdag – Thursday fredag – Friday lördag – Saturday söndag – Sunday In that order! The Swedish week, like in most of Europe, starts with Monday, not Sunday. Also noteworthy is the fact that all days of the week are common gender (-n-gender), following the gender of dag “day”, and that they are not inherently capitalized. So, first of all, each day of the week can be used as an ordinary noun. For example: Fredag är den bästa dagen i veckan.Friday is the best day of the week. If you want to talk about your plans for this Friday or “on Friday”, use the preposition : Jag och Elina ska ut och festa på fredag. – Elina and I are going out to party on Friday. What about next Friday? Just like in English, you don’t use a preposition; just nästa “next” and the day of the week: Vi ska upp till Örnsköldsvik nästa fredag. – We’re going up to Örnsköldsvik next Friday. Now to the past. How do we talk about last Friday? Unlike in English, we don’t say *sista fredag “last Friday”; the Swedes say “in Friday’s”. It may sound weird to non-Swedes, but in Swedish it’s totally normal: Min svärmor lagade middag till oss i fredags. – My mother-in-law made dinner for us last Friday (this past Friday). The formula for last Friday is this: i + [day of the week]+-si måndags, i onsdags, etc. Next, if you want to say the Friday before last, you can say förra fredagen. Note that fredagen is in definite form – i.e., “the Friday”: Petter hade sin första konsert förra fredagen. – Petter had his first concert the Friday before last. Finally, if you’re talking about a week somewhere in the distant past or distant future, you say på fredagen “on the Friday”. Take a look: Jag åkte till Malmö en vecka förra året. På onsdagen såg jag Turning Torso, och på torsdagen åt jag skånsk äggakaka. I went to Malmö for a week last year. On the Wednesday I saw Turning Torso (see the image above), and on the Thursday I ate Scanian egg cake.  ]]>

Scroll to Top