Norwegian Classroom: Essential Phrases

Speak NorwegianEssential Phrases in Norwegian

God morgen Good Morning Hallo / God dag Hello / Good Day
God kveld Good Evening God natt Good Night
Ha det bra Goodbye Hei / Ha det Hi / Bye
Vær så snill Please (Tusen) Takk Thank you (very much)
Ingen årsak / Vær så god Don’t mention it / You’re welcome Ja / Nei Yes / No
Herr / Fru / Frøken Mister / Misses Velkommen! Welcome!
Hvordan har du det? How are you? Hvordan går det? How it’s going?
Bra / Dårlig Good / Bad Hva heter du? What’s your name?
Jeg heter… My name is… (I am called…) Hyggelig å treffe deg! Pleased to meet you!
Hvor kommer du fra? Where are you from? Jeg er fra… I’m from…
Unnskyld Excuse me / Sorry Hvor bor du? Where do you live?
Jeg bor i… I live in… Jeg vil gjerne ha… / Jeg skulle gjerne hatt… I would like…
Hvor gammel er du? How old are you? Jeg er ____ år (gammel). I am ____ years (old).
Jeg vet [ikke.] I [don’t] know. Snakker du norsk? Do you speak Norwegian?
Jeg snakker engelsk. I speak English. Snakk langsomt Speak slowly
svensk, dansk, fransk, italiensk, spansk, tysk, nederlandsk, russisk, japansk Swedish, Danish, French, Italian, Spanish, German, Dutch, Russian, Japanese
Hva heter … på norsk? How do you say … in Norwegian? Forstår du? Do you understand?
Jeg forstår [ikke.] I [don’t] understand. Vær så snill å gjenta / Vennligst gjenta Please repeat
Hva er dette? What is this? Hvor er … ? Where is … ?
Hvor mye koster dette? How much does this cost? Jeg er sulten I’m hungry
Jeg er tørst I’m thirsty Jeg er trett I’m tired
Jeg er syk I’m sick Jeg tror [ikke] det I [don’t] think so
Kom inn / hit Come in / here Ta plass Have a seat.
Stans! / Stopp! Stop! Straks! Immediately! / Soon!
Jeg har gått meg bort I’m lost Hjelp! Help!
Fare! Danger! Pass på! Watch out!
Vent litt! Wait a minute! Hvor langt er det? How far is it?
Det var synd. That’s too bad! Velbekomme! Have a good meal!
Skål! Cheers! (toast) Lykke til! Good luck!
Jeg elsker deg. I love you. Jeg savner deg. I miss you.
learn to speak fluent Norwegian]]>

Scroll to Top